معرفی کارشناسان پژوهشی دانشگاه

کارشناسان حوزه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

تلفن: 53533626-061                  آدرس پست الکترونیکی: researchoffice@kmsu.ac.ir

 

مونا ثقیلی   

 آدرس پست الکترونیکی:saghili@kmsu.ac.ir

شرح وظایف:

        ۱. انجام امور مربوط به تدوین و اصلاح آیین­ نامه­ های پژوهشی

       ۲. ثبت صورت­جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

      3.  ثبت و ارائه آمارها و اطلاعات پژوهشی

      4.  انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی در همایش­های داخلی و خارجی نجام

      5.  انجام امور مربوط به برنامه ­ریزی و برگزاری مراسم هفته پژوهش

      6.  انجام امور مربوط به درخواست فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

      7. پاسخ­گویی به نامه­ های اداری حوزه

 

سنا زرسنج

شرح وظایف

  1. انجام امور مربوط به اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه)

            - بررسی و تایید فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی در سامانه مدیریت امور پژوهشی

            - محاسبه پژوهانه اعضای هیئت علمی

            - انجام امور مربوط به مدیریت «سامانه مدیریت امور پژوهشی (RMS)»

 

یاسین ده بارزی

شرح وظایف

    1 .انجام امور  مربوط به طرح های پژوهشی درون دانشگاهی (داخلی و کاربردی)

            - انجام مراحل اداری انعقاد قرارداد طرح ها

            - پرداخت حق الزحمه و هزینه های طرح ها

   2.انجام امور مربوط به هزینه کرد پژوهانه اعضای هیئت علمی